KLUB KOLEKCJONERÓW POLICYJNYCH

Klub Kolekcjonerów Policyjnych /PCC/ to elitarny klub zrzeszających policjantów zajmujących się szeroko rozumianym kolekcjonerstwem oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych jak funkcjonariusze straży granicznej,  strażnicy miejscy, wojskowi czy też „cywile”, którzy  zbierają akcesoria policyjne.

Klub powstał w 2005 r. kiedy to grupa zapaleńców „policyjnych” postanowiła wypełnić lukę panującą w  tej dziedzinie. Dwa kolejne Sympozja ostatecznie ukształtowała cele i kierunki działania. Na dzień dzisiejszy to już ponad 160 osób z całego kraju oraz z Kanady, Anglii, Szkocji, Niemiec.

Członkowie Klubu to gwarancja uczciwości i rzetelności. Zbierając pamiątki odtwarzamy historię formacji policyjnych i ich wyposażenia, rekonstruujemy wydarzenia historyczne związane z Policją  i jesteśmy tam gdzie możemy podzielić się swoi doświadczeniem i wiedzą wśród ogółu społeczeństwa.

Tworzymy wystawy, bierzemy udział w imprezach o lokalnym znaczeniu lub szerszym  podczas centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie. Staramy się również zaistnieć na forum międzynarodowym poprzez udział  w europejskich mitingach kolekcjonerów np. zorganizowanych przez IPA Berlin,  IPA X Bratysława czy Praga a także Wiedeń.  Współpracujemy z autorami książek historycznych a dwóch naszych kolegów / G. Grześkowiak-J. Mikitin/ opublikowało własne książki dot. Policji Województwa Śląskiego.

W dniu 03 września 2023r. nastąpił kolejny krok w rozwoju Klubu. W Piekarach Śląskich podjęto jednogłośnie uchwałę o przeksztalceniu Klubu i utworzeniu Stowarzyszenia zwykłego o nazwie: „Klub Kolekcjonerów Policyjnych”. Dzięki temu dotychczasowe odznaki, banery i inne materiały klubowe nie straciły na aktualności. Podjęto również uchwałę o przyjęciu nowego regulaminu Stowarzyszenia. Wybrano Nowy Zarząd w następującym składzie:

prezes- Dariusz Sieger,

wiceprezes- Dominik Rzepecki,

sekretarz- Marek Grabowski,

skarbnik- Jacek Kocan

Ponadto wybrano członków Komisji Rewizyjnej w następujacym składzie: Dariusz Janas (przewodniczący),Artur Łobus i Wojciech Bosak.

Zapraszamy wszystkich kolekcjonerów do współpracy a  kolekcjonerów policyjnych do wstępowania w nasze szeregi