KLUB KOLEKCJONERÓW POLICYJNYCH

pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska

Klub Kolekcjonerów Policyjnych /PCC/ to działający pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  Sekcja Polska IPA elitarny klub zrzeszających policjantów zajmujących się szeroko rozumianym kolekcjonerstwem oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych jak funkcjonariusze straży granicznej,  strażnicy miejscy, wojskowi czy też „cywile”, którzy  zbierają akcesoria policyjne.

Klub powstał w 2005 r. kiedy to grupa zapaleńców „policyjnych” postanowiła wypełnić lukę panującą w  tej dziedzinie. Dwa kolejne Sympozja ostatecznie ukształtowała cele i kierunki działania. Na dzień dzisiejszy to już ponad 100 osób z całego kraju oraz z Kanady, Anglii, Szkocji, Niemiec oraz z Będzina.

Członkowie Klubu to gwarancja uczciwości i rzetelności. Zbierając pamiątki odtwarzamy historię formacji policyjnych i ich wyposażenia, rekonstruujemy wydarzenia historyczne związane z Policją  i jesteśmy tam gdzie możemy podzielić się swoi doświadczeniem i wiedzą wśród ogółu społeczeństwa.

Tworzymy wystawy, bierzemy udział w imprezach o lokalnym znaczeniu lub szerszym  podczas centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie. Staramy się również zaistnieć na forum międzynarodowym poprzez udział  w europejskich mitingach kolekcjonerów np. zorganizowanych przez IPA Berlin,  IPA X Bratysława czy Praga a także Wiedeń.  Współpracujemy z autorami książek historycznych a dwóch naszych kolegów / G. Grześkowiak-J. Mikitin/ opublikowało własne książki dot. Policji Województwa Śląskiego. Zapraszamy wszystkich kolekcjonerów do współpracy a  kolekcjonerów policyjnych do wstępowania w nasze szeregi